Yüsüp xas hajipning «qutadghu bilik» diniy-pelsepewiy traktati

ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺧﺎﺱ ﮪﺎﺟﯩﭙﻨﯩﯔ «ﻗﯘﺗﺎﺩﻏﯘ ﺑﯩﻠﯩﻚ» ﺩﯨﻨﯩﻲ-ﭘﻪﻟﺴﻪﭘﻪﯞﯨﻲ ﺗﺮﺍﻛﺘﺎﺗﻰ   (ﺋﻪﺩﯨﭗ ﺗﻪﯞﻩﻟﻠﯘﺩﯨﻨﯩﯔ 1000 ﺟﯩﻠﻠﯩﻐﯩﻐﺎ ﺩﺍ’ﺋﯩﺮ) ﻳﯜﺳﯜﭖ ﺧﺎﺱ ﮪﺎﺟﯩﭗ ﻣﯩﻠﻠﯩﻲ ﻛﻼﺳﺴﯩﻚ ﺋﻪﺩﻩﺑﯩﻴﺎﺗﯩﻤﯩﺰﻧﯩﯔ ﺋﺎﺳﺎﺳﭽﯩﺴﻰ،

Читать далее