كەڭ  داىرىلىك ئالىم

شېرىپجان مەرۈۋاخۇن ئوغلى نادىروۋ 1948-ژىلى ئالمۇتا شەھىرىدە مەرۈۋاخۇن باھاۋدىن ئوغلى بىلەن شىرىن ئابدۇللا قىزىنىڭ ئاىلىسىدە دۇنىياغا كەلدى. دادىسى بىلەن ئاپىسىنىڭ

Read more