Yütken_kıtap

ﮊﯛﺗﻜﻪﻥ ﻛﯩﺘﺎﭖ ﻣﻪﺯﻛﯜﺭ ﻣﺎﻗﺎﻟﯩﻨﯩﯔ ﻳﯧﺰﯨﻠﯩﺸﯩﻐﺎ ﻳﺎﻟﻘﯘﻧﻠﯘﻕ ﺷﺎﺋﯩﺮ ﻟﯘﺗﭙﯘﻟﻼ ﻣﯘﺗﻪﻟﻠﯩﭙﻨﯩﯔ 100 ﮊﯨﻠﻠﯩﻐﯩﻐﺎ ﺩﺍﺋﯩﺮ ﻳﯧﺰﯨﻠﻐﺎﻥ ﺋﻪﺳﻠﻪﺗﻤﻪ ﺳﻪﯞﻩﭖ ﺑﻮﻟﺪﻯ. ﻟﯘﺗﭙﯘﻟﻼ ﻣﯘﺗﻪﻟﻠﯩﭙﻨﯩﯔ ﻧﻪﺳﺮﯗﻟﻼﻡ ﺋﯩﺴﯩﻤﻠﯩﻖ

Читать далее