Yüsüp Xas Hajipning «Qutadghu bilik» diniy-pelsepewiy traktati (Edip tewelludining ming jillighigha dair)

Рухани жаңғыру   Йүсүп Хас Һаҗипниң «Қутадғу билик» диний-пәлсәпәвий трактати (Әдип тәвәллудиниң миң жиллиғиға даир) Алимжан Тиливалди-Һәмраев Қазақстан пәнләр академияси

Читать далее