Қазақстан рəссамлар иттипақиниң əзаси, атақлиқ һəйкəлтараш Пəрһат Камаловниң яғачтин ясалған һəйкəлтарашлиқ композициялириниң КӨРГƏЗМИСИ

Қазақстан рəссамлар иттипақиниң əзаси, атақлиқ һəйкəлтараш Пəрһат Камаловниң яғачтин ясалған һəйкəлтарашлиқ композициялириниң КӨРГƏЗМИСИ

Пəрһат Камалов ОБСЕ нина һəмкарлиғида Россия, Югославия, Франция, Кипр вə шуниңға охшаш нурғунлиған Европа мəмликəтлиридə өткəн хəлиқара көргəзмилəрниң иштирақчиси.
Һəйкəлтараш əсəрлири Чехия, Германия, Югославия, Россия, Польша, Францияя в АЗШ охшаш дөлəтлəрдики шəхсий коллекциялəрдə сақланмақта.
Бизниң елимиздə болса Қазақстан мəмликəтлик тарихий мирасгаһида, Қазақ миллий чалғу-əсваплар мирасгаһида вə Абай намидики Қазақ опера вə балет театрида намайиш қилинмақта.
Көргəзмигə əлликтин артуқ əмгәк қоюлиду.